Loading...
X

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten (2011)

Lange, A., Ruwaard, J., Schrieken, B., de Haas, S., Broeksteeg, J., Renteria Agirre, A., & Kuyper, A. (2011). Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten: Ethische dilemma’s en resultaten van een geprotocolleerde trial. Directieve Therapie, 31(3), 259-279. [article at journal site]

FULL TEXT (DUTCH)

ABSTRACT Dit artikel omvat twee thema’s. (a) De moeilijkheid om een populatie van getraumatiseerde jongeren in behandeling te krijgen. Hieronder valt de vraag wat men kan doen om te voorkomen dat degenen die interesse in de behandeling tonen zich terugtrekken voordat zij met de behandeling beginnen (pre-treatment withdrawal). (b) De effectiviteit van de behandeling voor degenen die met de behandeling starten. De thema’s lopen door elkaar aangezien zij met elkaar te maken hebben. Zo zijn er in het kader van het eerste thema maatregelen genomen inzake  het design en metingen (het tweede thema). In de beschouwing  gaan we in op de resultaten van degenen die de behandeling zijn begonnen en op wat we hebben geleerd over het patroon van terugtrekking voorafgaand aan de behandeling. Hier worden beide thema’s weer gescheiden.